Informacja

Strona główna » Aktualności » Informacja

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 3) i § 20 ust. 3 Statutu w zw. z uchwałami Zarządu Nr 11/2022 z dnia 13.05. 2022 r., Nr 12/2022 z dnia 13. 05. 2022 r. , Nr 13/2022 r. i Nr 14/2022 z dnia 16. 05. 2022 r. zawiadamia się członków (delegatów) o celu, terminie, miejscu i porządku obrad. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 16.00 w formie online. W załączeniu porządek obrad.