Zaproszenie na spotkanie

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na spotkanie

Aktywny Dolny Śląsk to pilotażowy program wdrażany w 2016 roku przez Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zakładający przekazanie 600 tysięcy złotych na imprezy sportowe, turystyczne i sportowo-turystyczne w podziale na pięć okręgów: legnicki, wrocławski, jeleniogórski, wałbrzyski oraz miasto Wrocław. Regulamin i inne dokumenty stanowiące podstawę projektu zostały przekonsultowane podczas spotkań na terenie całego Dolnego Śląska. Ich pierwotny kształt – pod wpływem sugestii Dolnoślązaków – został znacząco zmodyfikowany w sposób, który zapewnia realizację Budżetu będącego wspólną propozycją Urzędu i mieszkańców Województwa.

Poszczególne etapy projektu – poza konsultacjami – zakładają:

  1.  Przyjmowanie pomysłów mieszkańców – etap potrwa do 15 kwietnia. Wnioski składane przez osoby fizyczne można składać osobiście, pocztą oraz za pomocą specjalnego generatora internetowego.
  2. Weryfikację formalno-merytoryczną, podczas której zgłoszone wnioski zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z regulaminem i obowiązującym prawem. Etap zakończy się  24 kwietnia.
  3. Po weryfikacji każdy pozytywnie zaopiniowany wniosek otrzyma numer, na który przez dwa tygodnie maja będą mogli głosować wszyscy, mający więcej niż 16 lat mieszkańcy Województwa. Głosowanie odbędzie się od 8 do 22 maja.
  4. Po rozstrzygnięciu głosowania, odbędzie się druga tura konsultacji – tym razem z pomysłodawcami zwycięskich projektów, z którymi wspólnie stworzymy optymalne ogłoszenie konkursowe.
  5. Na podstawie wypracowanego ogłoszenia zbierzemy oferty realizacji wybranych w głosowaniu zadań i wybierzemy najlepszą ofertę.
  6. Wyłoniony w konkursie wykonawca zrealizuje zadanie w terminie podanym na etapie pomysłu i w terminie do 30 dni po zakończeniu zadania złoży sprawozdanie z jego wykonania.

Więcej informacji na portalu internetowym www.aktywny.dolnyslask.pl oraz na naszym facebooku www.facebook.com/aktywnyds/