dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. – Członek KS AZS-AWF Wrocław

Strona główna » dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. – Członek KS AZS-AWF Wrocław

Urodził się 18 stycznia 1948 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Budowlane we Wrocławiu. Przez15 lat pracował we wrocławskim Biurze Projektów jako starszy asystent projektanta architektury i projektant architektury. W 1981 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra wychowania fizycznego, kierunek trenerski, specjalizacja judo. W 1992 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego, tajże Uczelni  nadała mu stopień  naukowy Doktora Nauk o Kulturze Fizycznej, a w roku 2008 akt mianowania na stanowisko docenta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2013 r. Doktor Habilitowany Nauk o Kulturze Fizycznej, w roku 2016 powołano go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1983 r. rozpoczął pracę jako asystent, od 1984 r. jako starszy asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora (1992 r), jako adiunkt w Zakładzie Judo w Katedrze Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu. Od 1998 r. Adiunkt, Kierownik Zakładu Sportów Walki i Samoobrony w Katedrze Sportów Walki. Od 2002 r. Adiunkt, Kierownik Zakładu Sportów Walki w Katedrze Dydaktyki Sportu, AWF Wrocław do chwili obecnej. W latach 2009-2012 zastępca Dyrektora Instytutu Sportu AWF Wrocław. W kadencji 2012 – 2016  Prodziekan ds. Studenckich i Sportu Wydziału Nauk o sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Główne kierunki jego działalności naukowej koncentrują się na badaniach „Wieloczynnikowa analiza sukcesu sportowego w sportach walki”. Brał czynny udział w wielu kongresach i konferencjach zagranicznych: Portugalia, Belgia, Francja, Dania, Włochy, Finlandia, Grecja, Niemcy, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Litwa, Szwajcaria, Czechy, Maroko, Słowacja oraz w wielu konferencjach krajowych. Jest Kierownikiem 1 grantu Komitetu Badań Naukowych i Głównym Wykonawcą 2 grantów Komitetu Badań Naukowych.

Jest Laureatem 1 Nagrody Naukowej Ministra (1993 r.) oraz 10 nagród Ministra Sportu (1993, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007×2, 2008)  za wyniki sportowe [medale mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w Judo i Ju-jitsu]. 16 nagród Rektora AWF we Wrocławiu (1990, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016).
Odbył 3  staże naukowe: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 2003; Uniwersytecie Potchefstroomse w Republice Południowej Afryki – 2003 r.; Lviv State University of Physical Culture. Ukraina – 2013 r.
W swoim dorobku naukowym ma 280 publikacji naukowych a także 9 pozycji książkowych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Naukowego „Archives of Budo” z Listy Filadelfijskiej [JF].

SPORT


1965-1975 Zawodnik Judo w Klubie Sportowym SPARTA Wrocław; 1972-2005 Sędzia Związkowy Judo PZJudo; 1973-1985 V-ce Prezes ds. Sędziowskich OZJudo Wrocław; 1980-1985 Członek Głównej Komisji Sędziowskiej PZJudo; 1980-1985 Trener –  Klasy Mistrzowskiej w Judo, Trener I klasy w Ju-Jitsu, Trener główny Sekcji Judo, Ju-Jitsu w Klubie Sportowym AZS-AWF Wrocław.Trener takich zawodników, jak: Rafał Kubacki, Marek Pisula, Wiesław Błach, Andrzej Karwacki, Tomasz Skórkowski, Szymon Pezda, Kornel Ratajski, Małgorzata Górnicka, Marzena Makuła, Katarzyna Juszczak, Anita Kubica, którzy zdobyli 30 medali na Mistrzostwach Świata i Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata i Uniwersjadach, a także około 230 medali na Mistrzostwach Polski. W latach 1993-2009 wielokrotnie wygrywał lub był w trójce najlepszych trenerów różnego rodzaju Plebiscytach Dolnego Śląska. 1997 r. – I miejsce w 45 Plebiscycie na Najlepszego Trenera Dolnego Śląska, Sportowy Manager roku 1998 w 46 Plebiscycie na Najlepszych Sportowców i Trenerów Dolnego Śląska.
Olimpijczycy: Błach Wiesław 1988 Olimpiada – Seul  udział; Blach Wiesław 1992 Olimpiada – Barcelona VII m-ce; Juszczak Katarzyna 1992 Olimpiada – Barcelona VII m-ce; Pisula Marek 1996 Olimpiada – Atlanta  udział; Kubacki Rafał 2000 Olimpiada – Sydney [udział]. Inicjator wielu nowatorskich rozwiązań w systemie przeprowadzania zawodów jak i szkolenia zawodników, trenerów.


Zajmowane stanowiska w Klubie Sportowym AZS–AWF we Wrocławiu


1982-1990 Trener sekcji Judo, odpowiedzialny za szkolenie Juniorek, Juniorów, Seniorek i Seniorów; 1991-1996 Trener Główny sekcji Judo, odpowiedzialny za szkolenie Seniorek i Seniorów; 1997-1998 Trener Koordynator sekcji Judo, odpowiedzialny za szkolenie wszystkich grup oraz Trener Seniorek i Seniorów; 1999-2000 Trener Koordynator sekcji Judo, odpowiedzialny za szkolenie wszystkich grup oraz Koordynator przygotowań olimpijskich Kadry Sydney 2000; 2001-2002 Trener Koordynator sekcji Judo, odpowiedzialny za szkolenie wszystkich grup oraz Trener Seniorek i Seniorów realizujący program autorski w Judo; 2003 Założyciel sekcji Ju-Jitsu w Klubie Sportowym AZS-AWF Wrocław; 2003-2006 Trener Koordynator sekcji Judo, Ju-Jitsu, odpowiedzialny za szkolenie wszystkich grup oraz Trener  Seniorek i Seniorów realizujący program autorski w Judo; 2007 Założyciel Sekcji Taekwondo Olimpijskie w Klubie Sportowym AZS-AWF Wrocław; 2007-2009 Trener Koordynator sekcji Judo, Ju-Jitsu, Taekwondo Olimpijskie odpowiedzialny za szkolenie wszystkich grup oraz Trener Seniorek i Seniorów realizujący autorski program w sekcji Judo Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego [ACSS]; 2014 Uzyskał stopień 6 DAN w Judo. Polski Związek Judo, Warszawa; w kadencji 2012-2016 V-ce Prezes Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław. W kadencji 2016 – 2020 – v-ce Prezes KS AZS-AWF Wrocław. Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2012 r.;  Złotym Krzyżem Zasługi – 2002 r.; Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1996 r.; Brązowym Krzyżem Zasługi – 1987 r.; Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2003 r.; Złoty Medal za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego – 2001 r. ; Złota  Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – 1988 r.; Złota odznaka AZS – 1986 r.