Projekt KidMove

Strona główna » Projekty » Projekt KidMove

    

 

photo. Pixabay/vait_mcright

Kidmove jest projektem, który otrzymał finansowanie z programu Erasmus + Sport. Koordynatorem projektu Kidmove jest Metropolia University of Applied Science w Helsinkach (Finlandia), a partnerami: Icehearts Association (Finlandia), Special Heroes (Holandia), Windesheim University of Applied Science (Holandia), Sportunion-Steiermark (Austria), Masaryk University (Republika Czeska), Bulldogs Brno (Republika Czeska) oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i AZS AWF Wrocław. Projekt Kidmove trwać będzie dwa lata, a skład polskiego zespołu badawczego tworzą pracownicy Katedry Biostruktury dr. hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. (kierownik projektu) oraz dr Kamila Czajka, a także dr hab. Jacek Stodółka – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Lekkoatletyki i Gimnastyki, Prezes KS AZS-AWF Wrocław.

Projekt Kidmove ukierunkowany jest na współtworzenie i wspieranie dobrych praktyk trenerskich w obszarze sportu młodzieży szkolnej. Wczesne sportowe doświadczenia dzieci i młodzieży kształtują ich przyszłe postawy wobec sportu i rekreacji. Projekt łączy dotychczasową wiedzę badawczą z praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem trenerów klubów i organizacji sportowych. Dobre praktyki trenerskie skoncentrowane na młodych sportowcach podkreślają wartości jakie młodzi ludzie mogą doświadczać i przyjmować jako własne. Celem jest zwiększenie motywacji i radości z uczestnictwa w sporcie, zapobieganie przedwczesnej rezygnacji z aktywności sportowej oraz przeciwdziałanie urazom związanym z uprawianiem sportu.

 

Informacje dodatkowe

Grzegorz Żurek

Koordynator projektu w Polsce
tel. 71 347 33 66

e-mail: [email protected]