Podziękowanie za organizację cyklicznej imprezy Przewietrz się na Olimpijskim