Podziękowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego