dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. – Dyrektor KS AZS-AWF Wrocław

Strona główna » dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. – Dyrektor KS AZS-AWF Wrocław

dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. ([email protected])

Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uczestnik i główny wykonawca grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki, redaktor i tłumacz podręczników Wydawnictwa Elsevier Polska.

W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale WF Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Finansów Wydziału (2002-2012). 

W 1993 roku ukończył studia na kierunku rehabilitacji ruchowej w AWF we Wrocławiu, a w roku 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

W 2013 roku na uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1996 – 2013 odbył wiele staży w uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Słowenii, jako visiting professor prowadził wykłady w University of Illinois at Urbana-Champaign (dwukrotnie) oraz w Community College of Baltimore County (USA). Jest jedynym w Polsce trenerem metody MAT (Mentales Aktivierungstraining).

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z uwarunkowaniami sprawności uczenia się dzieci i młodzieży oraz  możliwościami opóźniania efektów starzenia w odniesieniu do sprawności intelektualnej. Zagadnieniom tym poświęcona jest książka Tuning mózgu, której jest współredaktorem.