Dr Bogdan Pietraszewski

Strona główna » Dr Bogdan Pietraszewski

Dr hab. Bogdan Pietraszewski jest pracownikiem naukowo dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Biomechaniki od 1987 roku. Jest autorem 69 publikacji naukowych z zakresu biomechaniki  dotyczących układu ruchu człowieka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów biomechanika, biomechanika układu ruchu człowieka , biomechanika sportu, żeglarstwo i żeglarstwo deskowe. Jest autorem i współautorem opracowanych i wdrożonych programów nauczania  z przedmiotów; biomechanika układu ruchu człowieka i biomechanika sportu.

Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich magisterskich z zakresu biomechaniki.

Do najważniejszych wyróżnień  dr Pietraszewskiego wynikających z prowadzenia badań naukowych należą:

– 1997r. – Nagroda w konkursie im. Andrzeja Komora za pracę doktorską z biomechaniki
– 1998r. – Otrzymanie 6-cio miesięcznego stypendium naukowego od KAAD z Bonn
– 2000r. – Nagroda Rektora AWF we Wrocławiu za pracę naukową
– 2004r. – Nagroda Rektora II –go stopnia AWF we Wrocławiu za wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001/2001
– 2010r. – Nagroda Rektora III stopnia za wybitne zaangażowanie i osiągnięcia.
– 2012r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Był i jest głównym wykonawcą następujących projektów badawczych:

– grant MNiSW  N RSA1 000251 (2011-2013) Poziom cech biomechanicznych a obciążenia układu ruchu i zapobieganie urazom.
– grant statutowy finansowany przez KBN (53/0203/S). Oddziaływanie zmęczenia na kinematyczne i dynamiczne parametry ruchu kończyny dolnej człowieka.
– grant statutowy finansowany przez KBN (53/0205/S).Wpływ maksymalnych obciążeń (plyometric) na charakterystyki biomechaniczne ruchu człowieka.
– grant własny (52/0207/W). Moc mechaniczna prostowników stawu kolanowego zawodników uprawiających kolarstwo.
– grant własny(52/0209/W). Zastosowanie metod biomechanicznych do badań w sporcie.
– grant MNiSW (RSa1 000251) Poziom cech biomechanicznych a obciążenie układu ruchu.
– grant Europejski  WroVasc –ekspert w zadaniu nr 14- Opracowanie systemu rehabilitacji w oparciu o badania biomechaniki ruchu
– grant RSA2 022 52 Poziom obciążeń układu ruchu sportowca a stopień trudności elementów konkurencji gimnastycznych
– grant  RSA2 019 52 Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych

Dr Bogdan Pietraszewski był kierownikiem Pracowni Analiz Biomechanicznych w Katedrze Biomechaniki, w której wdrożył system zarządzania jakością ISO.

Od  2008 roku pełni funkcję pełnomocnika Rektora ds. Akredytacji i Certyfikacji. W 2016r. został powołany na Kierownika Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF we Wrocławiu.