dr Andrzej Klarowicz

Strona główna » dr Andrzej Klarowicz

Dr Andrzej Klarowicz – członek Zarządu KS AZS AWF we Wrocławiu
Trener koordynator w sekcji pływackiej KS AZS AWF Wrocław.
Trener Klasy Mistrzowskiej
Dr Nauk o Kulturze Fizycznej, pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pływania Akademii Wychowania Fizycznego.
Specjalista w zakresie Pływania Sportowego oraz Ratownictwa Wodnego.
Opublikował 40 prac naukowych o tematyce związanej z dydaktyką nauczania pływania, sportem pływackim oraz kinestezjologii w środowisku wodnym.