Dokumenty

Regulamin AZS AWF

§1 Zarząd KS AZS AWF Wrocław, zwany dalej Zarządem, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Klub w sądzie i poza sądem, zarządza jego majątkiem i sprawami, odpowiada za należyte prowadzenie biura Klubu oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał powziętych przez Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze i Zarząd Klubu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich …

Regulamin AZS AWF Read More »

Statut AZS AWF

KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WROCŁAW STATUT KLUBU SPORTOWEO AZS-AWF WROCŁAW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny §1 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zwany dalej Klubem AZS-AWF jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego. § 2 Klub AZS-AWF jest studencką organizacją sportu …

Statut AZS AWF Read More »