dr Aneta Stosik – członek zarządu AZS AWF Wrocław

Strona główna » dr Aneta Stosik – członek zarządu AZS AWF Wrocław

Aneta Stosik – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Komunikacji i Zarządzania wrocławskiej AWF. Kierownik zespołu Coachingu w latach 2009 – 2012. Wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Sportu.

Pełnomocnik dziekana ds. koordynacji praktyk menedżerskich na specjalności menedżera sportu na kierunku WF i Sport.

Urodziła się 25 maja 1973 roku, we Wrocławiu. W roku 1992 ukończyła I-sze Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i rozpoczęła studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na specjalności Menedżer Sportu, na Wydziale Wychowania Fizycznego.

W latach 1995-96 decyzją Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Aneta Stosik pełniła obowiązki asystenta stażysty w Zakładzie Organizacji i Zarządzania wrocławskiej AWF, a w 1996 roku uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem i rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, na Wydziale Wychowania Fizycznego wrocławskiej AWF.

Kolejnym etapem w rozwoju naukowym było ukończenie w 2000 roku Podyplomowych, dwusemestralnych studiów Menedżerów Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego wrocławskiej AWF.

W latach 2007 – 2011 dziekan Wydziału Zarządzania w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie.

W roku 2003 obroniła doktorat i decyzją Rady Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta wrocławskiej AWF w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, w Zakładzie Organizacji Zarządzania a następie w zespole Coachingu Sportowego.

W swojej pracy naukowej i dydaktycznej brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.Jest autorką ponad 80 artykułów naukowych i współautorką czterech pozycji książkowych.

Zainteresowania naukowe Anety Stosik koncentrują się wokół takich zagadnień jak: zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Jest stale obecna w życiu organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego biorąc cykliczny udział, m.in.: w organizacji Prezentacji Edukacyjnych TARED do roku 2009 oraz Wrocławskiego Indeksu od roku 2010, organizacji Podyplomowych Studiów Menedżerów Sportu, koordynacji praktyk specjalistycznych dla studentów specjalności Menedżera Sportu jak również na kierunku Sport, oraz jest członkiem wielu komisji wydziałowych.

Zajęcia dydaktyczne koncentrują się głównie wokół przedmiotów teoretycznych, zarówno na kierunku WF, SPORT, TiR jak i Fizjoterapia, i należą do nich: Zarządzanie, Zarządzanie personelem, Trening menedżerski, Zarządzanie projektami szkoleniowymi oraz Zachowania organizacyjne. W ramach współpracy z innymi Katedrami współuczestniczy również w dydaktyce na obozach letnich, prowadząc zajęcia z Żeglarstwa jachtowego. Dr Aneta Stosik prowadzi także wykłady i ćwiczenia na Podyplomowych Studiach Trenerskich oraz Podyplomowych Studiach Menedżerów Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego.

Współpracuje ze środowiskiem, w ramach realizacji projektów unijnych, w obszarach edukacyjnych osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Swoje doświadczenia dydaktyczne zdobywała również w Stanach Zjednoczonych na The University of Chicago Graduate School of Business oraz na Loyola University of Chicago, podczas pobytu studyjnego w 2006 roku.

Zainteresowania sportowe to głównie tenis ziemny – zdobywczyni wielu tytułów w amatorskich rozgrywkach turniejowych w Polsce, zarówno w formule singla, debla i miksta. Dodatkowe zainteresowania sportowe to czynnie: snowboard i żeglarstwo.

Instruktor Narciarstwa PZN, żeglarstwa jachtowego PZŻ i pływania.

Pasją jest również podróżowanie i muzyka – głownie jazzowa