Andrzej Rokita – działaczem sportowym Dolnego Śląska

Strona główna » Aktualności » Andrzej Rokita – działaczem sportowym Dolnego Śląska

W dniu 11.01.2016r w Narodowym Forum Muzyki odbyła się 63 Dolnośląska Gala Sportu. Działaczem sportowym Dolnego Sląska został dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, Hala Wielofunkcyjna zajęła drugie miejsce w kategorii najlepszy obiekt sportowy, Marek Rożej (trener la Joanny Linkiewicz i Rafała Omelko, KS AZS-AWF Wrocław) zdobył drugie miejsce w kategorii najlepszy trener sportowy, siódme miejsce w kategorii najlepszy sportowiec zdobyła Agada Ozdoba – judo KS AZS-AWF Wrocław, szóste – Joanna Linkiewicz – (la KS AZS-AWF Wrocław) a czwarte Rafał Omelko (la KS AZS-AWF Wrocław). Gratulujemy
Prof. Rokita podziękował całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na czele z JM Rektorem Profesorem Juliuszem Migasiewiczem, podziękował KS AZS-AWF Wrocław oraz swoim najbliższym:
żonie i córce.

Relacja Gazeta Wrocławska